Voćnjak tokom vrelog leta zahteva brigu

posted in: Poljomarket | 0

jabuka-mini-prskalica

Voćnjak tokom vrelog leta – Jabuka se nalazi u fenofazi porasta plodova. U nasadima gdje su prisutni simptomi od Venturia sp. u zaštitu uključiti preventivne fungicide: Mankogal, Antracol, FOLIKUR, BRAVO, PENKOZEB, MANKOSAV, DELAN, Polyram, PYNOZEB.

Pepelnicu i dalje suzbijati sistemičnim preparatima u intervalu od 10-15 dana, posebno u voćnjacima gdje su prisutni simptomi: FALCON, TOPAS, SECVENCA, AKORD, SYSTHANE, SABITHANE, NIMROD, FLINT PLUS.

U mnogim nasadima je registrirana pojava grinja- crvenog pauka. Visoke temperture su USLOVILE pojavu ove štetočine, gdje se u nekim nasadima nalazi u prenamnoženja. Zbog brzog razvića, smjena generacija i idealnih vremenskih uvjeta u nasadima gdje je primjećena ova štetnika preporučujemo tretman akaricidima: MASAI, Vertimec, ENVIDOR, voli Targi. Radi bolje i kvalitetnije aplikacije i duljeg delovanja akaricida preporučujemo upotrebu okvašivača, npr: SILWET 0.02% ili ETALFIX PRO 0.025% ili dr.

Menjati preparate po mehanizmu delovanja radi izbegavanja rezistentnosti. Preporuka je raditi tretman čim se pojave grinje, ne čekati da se prenamnože zbog veće efikasnosti primene preparata. Tretman ponoviti za sedam-deset dana.

Carpocapsa pomonella– jabukin smotavac se nalazi u fazi piljenja larvi III generacije. Za njegovo suzbijanje u ovom razdoblju upotrebiti: KONZUL, RELDAN, PYRINEX, NURELLE D, SAVANUR, Dimetogal, DESPOT.

Za suzbijanje lisnih vaši koristiti: Actara, Mospilan, VOLLEY, WARANT, PRESTIGE, Actara, Confidor, TONUS, AFINEX. U slučaju jačeg napada od ove štetočine tretiranje ponoviti u roku od 7-10 dana.

KRUŠKA

U nasadima kruške registrovan je jak napad Kruškine buve, medne rose koja otežava suzbijanje ove štetočine, kao i simptomi gljive Čađavice, koja je sekundarni parazit usled pojave Kruškine buhe.

Velika prisutnost Kruškine buhe u mnogim nasadima uzrokovana je:

1.Zasadi koji su đubreni azotnim đubrivima koji su u sistemu navodnjavanja, imaju intenzivniji porast letorasta i atraktivniji su za kruskina buvu.

  1. Primena hemijskih sredstava u velikoj meri je uslovila različitost  -prisutnost različitih larvenih stadija.

U voćnjacima s najvećim potencijalom štetočine prisutni su svi razvojni stadiji (imago, sveža jaja, ličinke). Obzirom da je počela berba letnih sorata kruške u takvim nasadima preporučuje se pranje velikom količinom vode, sirćetom i deterdžentom.

U većini zasada kruške prisutna je sorta Viljamovka koja se bere polovinom avgusta,  koristiti insekticide, ali treba voditi računa o karenci.

Preporuča se primena insekticida na bazi spirotetramata, preparat MOVENT 100 SC u konc. 0,15%. Također, se mogu koristiti i preparati na bazi abamektina KRAFT, Abasto, Vertimec u konc. 0,15%. Zatim, mogu se upotrebiti insekticidi na bazi imidakloprid: Confidor, IMIDOR, WARRANT, MACHO, NUPRID, koji imaju sistemičnim delovanje, i ličinke ih unose hraneći se mladom tkivom kruške.

Za razlaganje medne rose koristiti okvašivač Sylwet L-77 u konc 0,03%

VINOVA LOZA

Toplo i suho vreme pogoduje razvoju vinove loze. Simptoma plamenjače skoro i da nema. U ovom razdoblju obratiti pažnju na pojavu pepelnice, i to na bobicama u vidu sive prevlake. Suzbijati je sistemičnim preparatima: sekvencama, TOPAS, AKORD, FALCON, CRISTAL, IMPACT u kombinaciji s preparatima na bazi sumpora (voditi računa o temperatuur).

Za suzbijanje sive truleži koristiti: SWITCH, SIGNUM, MYTOS, DIONAL.

Za zaštitu vinove loze (od plamenjače I sive truleži) u ovom razdoblju mogu se koristiti i bakreni preparati u kombinaciji sa sumporom.

Tretiranje izvoditi u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, uz obavezno korištenje HTZ opreme. Voditi računa o karenci primijenjenih preparata.

preuzeto:http://agroinfotel.net/

Leave a Reply