Pravilan način tretiranja stabala voća

posted in: Poljomarket | 0

Za dobru i pravilnu zaštitu voćnjaka potrebno je, kažu stručnjaci, ispuniti tri uslova: kada, čime i kako. Profesor doktor Novica Miletić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu pita se da li posle toliko godina ipak znamo da prskamo.

Jer svako tretiranje zahteva od proizvođača da nepogrešivo odabere optimalno vreme, da izabere pravi preparat i da kvalitetno tretira stabla u svom voćnjaku.

Štetočine su na gornjoj polovini

Najviše se greši, kaže Miletić, u ciljanju mesta tretiranja na voćki:

„Najintenzivniji porast lisne mase je u gornjoj polovini krošnje. Zbog toga je tu najintenzivnija pojava vaši, kruškine buve. Carpocapsa najčešće leti i odlaže jaja u ovom delu krošnje. Uticaj vetra je najizraženiji u gornjoj polovini. Sve ovo nam ukazuje kako je veoma važno dobro oprskati upravo taj deo“.

Upravo iz ovih razloga osnovno pravilo pri prskanju je da atomizer treba da izbaci dve trećine tečnosti na gornju polovinu krošnje, a jednu trećinu u donju polovinu.

„To znači, ako trošimo 1.000 litara vode po hektaru, oko 666 litara treba izbaciti u gornju polovinu, a 333 litra na donju polovinu krošnje. Ovakva srazmera se postiže izborom dizni. U većini prospekata dominira uputstvo da dizne na prstenu budu iste, što nije ispravno“, navodi profesor Miletić.

Zašto nije ispravno da su dizne iste veličine?

Proizvođači najviše pažnje moraju da obrate na raspored dizni. Naime, preporuka je da kod atomizera sa kružnim rasporedom dizni u gornjoj polovini prstena postaviti dizne koje daju krupne kapi (plave), a u donjoj dizne koje daju sitnije kapi (žute).

„Ako se stave sve dizne iste veličine, na primer plave albus dizne, gornji delovi se biti dobro oprskani, ali u donjoj polovini ćemo imati velike gubitke zbog slivanja preparata. Suprotno tome, ako se stave žute albus dizne, donji deo krošnje će biti dobro istretiran, ali vrhovi neće“, objašnjava profesor.

Preporučen raspored dizni

Dodaje primer za albus dizne uz utrošak 1. 000 litara vode po hektaru: dve plave gornje, dve crvene srednje i tri žute donje.

„Kada su u pitanju atomizeri sa deflektorima, odnosno vertikalnim rasporedom dizni, smatram da su bolji od klasičnih, jer je kraći put od dizne do cilja. Međutim, osnovni nedostatak je što mogu da se koriste samo u voćnjacima sa uzgojnim oblikom vitko vreteno“, zaključuje Miletić.

Izvor: www.agroklub.rs

Leave a Reply