485 € – 495 € + dodatni uređaj – Traktorska prskalica –

Traktorske prskalice su namenjene za hemijsku zaštitu u poljoprivredi. Izrađuju se u različitim zapreminama. Prilagođene su za traktore koji se nalaze na našim prostorima.  Odlikuju se velikom fleksibilnošću prema opterećenju i optimalizuju potrošnju hemijskih sredstava pa time smanjuju zagađenje okoline.

Prskalica AGRON u osnovnom setu sadrži:

1. Šasije
2. Rezervoara sa poklopcem
3. Razvodnika sa regulatorom pritiska, manometrom, slavinom mešača i razvodnim slavinama
4. Pumpe, smeštene na šasiji ispod rezervoara, vezane usisnim crevom za usisni filter, a potisnim crevom za razvodnik
5. Usisnog filtera
6. Hidropneumatskog mešača, spojenog crevom za slavinu na razvodniku
7. Razvodnih creva uređaja za prskanje
8. Uređaja za prskanje
Tehničke karakteristike prskalice Agron:

1. Pumpa BM 65/30 ili ZETA 85
2. Rezervoar: polietilenski, zapremine 220 litara
3. Sita:
– izrađena su od sintetičko plastičnih materijala
– nalaze se na ulazu u rezervoar, usisnom filteru i na svakoj mlaznici-dizni u protivkapajući uređaj
4. Mešač : Hidropneumatski

Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od materijala otpornih na hemikalije
Osobine dodatnih uređaja

Uređaj za prskanje

Ima radni zahvat 6m. Sastoji se od tri sekcije, od kojih dve spoljen mogu menjati nagib tako da se mogu prskati ratarski (niski) usevi i voće.
Podesiv je po visini do 3m i po širini 6m.
Sadrži 12 mlaznica (4+4+4). Mlaznica je sa pljosnatim mlazom i lepezastog oblika sa filterom i uređajem protiv kapanja.

Uređaj za ratarsko prskanje može biti 6, 8 ili 10m.
Uređaj može imati tri ili pet sekcija i 12 do 20 mlaznica (4+4+4; 2+4+4+4+2; 4+4+4+4+4).
Mlaznica je sa pljosnatim mlazom i lepezastog oblika sa filterom i uređajem protiv kapanja.

Štap sa podešavajućim rasprskavanjem

Dužina rasprskivača kod Agron prskalica može biti od 0,6m do 1m. Prečnik otvora mlaznice je 2mm (opciono 1,5mm i 2,5 mm). Razvodno crevo je 8m.
Horizontalni domet je 12-13m, a vertikalni 1-12m (zavisno od radnog pritiska, širine mlaza i vremenskih prilika).

Uređaj za voće

Sastoji se od dva kotura-namotaja creva od 40m i dva štapa sa podešavajućim rasprskivačem.

traktorska prskalica

Prskalica sa italijanskom pumpom

– Pumpa Zeta 85
– Tri klipa
– 85 lit/min
– 440 litara

CENA SA PDV-om je 485 eura + dodatni uređaj

Prskalica sa slovenačkom pumpom

– Pumpa Agromehanika BM 65/30
– Dva klipa
– 65 lit/min
– 440 litara

CENA SA PDV-om je 495 eura + dodatni uređaj
Ratarski uređaj 6 metara – 90 eura
Voćarsko ratarski uređaj 6 m – 90 eura
Ratarski uređaj 8 m – 120 eura
Ratarski uređaj 10 m – 150 eura
Ratarski uređaj 12 m – 255 eura
Voćarski uređaj – 130 eura
Herbicidni uređaj – 150 eura
SPECIJALNA PONUDA! AKCIJA!

Prskalica sa poljskom pumpom:

– Pumpa P 100 – K
– Dva klipa
– 120 lit/min
– Poljski regulator
– 440 litara / 8 m CENA SA PDV-om je 500 eura
– 440 litara / 10 m CENA SA PDV-om je 530 eura

Tehničko uputstvo prskalice možete preuzeti: OVDE

Specifikacije proizvoda: OVDE

Tehnicko uputstvo Atomizera sa Italijanskom pumpom: OVDE