652 €

Traktorska prskalica 220 litara

 

Cene su sa PDV-om

PRSKALICA sa Italijanskom pumpom

–     Pumpa Zeta 70

–     Tri klipa

–     70 lit/min

NOMINALNA ZAPREMINA PRSKALICE

 

220 Litara

544 EURA

CENA PRSKALICE JE BEZ UREDJAJA

PRSKALICA sa Slovenačkom pumpom

–     Pumpa Agromehanika BM 65/30

–     Dva klipa

–     65 lit/min

NOMINALNA ZAPREMINA PRSKALICE

 

 220 Litara

583 EURA

CENA PRSKALICA JE BEZ UREDJAJA

Ratarski uređaj 6 metara

108 EURA

Voćarsko ratarski uređaj 6 metara

108 EURA

Voćarski uređaj

153 EURA

Prskalica za traktor TOMA VINKOVIĆ stariji tip (kačenje na ploči) 220 lit, Agromehanika pumpa 65l – 583 EURA

Prskalica AGRON u osnovnom setu sadrži:

1. Šasija
2. Rezervoar sa poklopcem
3. Razvodnik sa regulatorom pritiska, manometrom, slavinom mešača i razvodnim slavinama
4. Pumpa, smeštena na šasiji ispod rezervoara, vezane usisnim crevom za usisni filter, a potisnim crevom za razvodnik
5. Usisni filter
6. Hidropneumatski mešač, spojen crevom za slavinu na razvodniku
7. Razvodna creva uređaja za prskanje
8. Uređaj za prskanje
Tehničke karakteristike prskalice Agron:

1. Pumpa BM 65/30 ili ZETA 85
2. Rezervoar: polietilenski, zapremine 220 litara
3. Sita:
– izrađena su od sintetičko plastičnih materijala
– nalaze se na ulazu u rezervoar, usisnom filteru i na svakoj mlaznici-dizni u protivkapajući uređaj
4. Mešač : Hidropneumatski

Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od materijala otpornih na hemikalije
Osobine dodatnih uređaja

Uređaj za prskanje

Ima radni zahvat 6m. Sastoji se od tri sekcije, od kojih dve spoljne mogu menjati nagib tako da se mogu prskati ratarski (niski) usevi i voće.
Podesiv je po visini do 3m i po širini 6m.
Sadrži 12 mlaznica (4+4+4).
Mlaznica je sa pljosnatim mlazom i lepezastog oblika sa filterom i uređajem protiv kapanja.
Uređaj za ratarsko prskanje  je 6m.
Tri sekcije i 12 mlaznica (4+4+4).
Štap sa podešavajućim rasprskavanjem

Dužina rasprskivača kod Agron prskalica može biti od 0.6m do 1m.
Prečnik otvora mlaznice je 2mm (opciono 1,5mm i 2,5 mm). Razvodno crevo je 8m.
Horizontalni domet je 12-13m, a vertikalni 1-12m (zavisno od radnog pritiska, širine mlaza i vremenskih prilika).

Uređaj za voće

Sastoji se od dva kotura-namotaja creva od 40m i dva štapa sa podešavajućim rasprskivačem.

prskalica agron

Tehničko uputstvo možete preuzeti OVDE  

Kontakt za poručivanje: 066/475 577