450 €

Sakupljač sena Sunce ima namenu sakupljanja, rastresanja i prevrtanja pokošene travne mase. Njime se znatno skraćuje vreme prosušivanja.

Sakupljači sena su zbog dobrog kopiranja tla pogodni su za korišćenje na svim terenima, a zahvaljujući jednostavnoj i snažnoj konstrukciji veoma su laki i pouzdani za korišćenje.

 

Tehničke karakteristike:
– Radna širina 2400 mm
– Transportna širina 2,4 mm
– Transportna brzina do 20 km/h
– Broj sabirnih točkova 4
– Jednostruke žice ( proizvodjač POD Dezanovac )
– Potrebna snaga minimum 14 kW
– Radni učinak 3 ha/h
– Kućište, tocna sa ležajem i mazalicom

Cena: 450 eur