Rotaciona kosačica 1,35cm / 1,65cm

Rotaciona kosačica je osnovna mašina u liniji za spremanje sena. Bez obzira na tip svaka kosačica mora da zadovolji sledeće zahteve:

– univerzalnost upotrebe (rad na ravnim i nagnutim terenima),

– čistoća reza (za sve vrste trava bez oštećenja),

– velike radne brzine i učinci,

– lako i jednostavno održavanje.

Kosačice mogu da rade pri nagibu od 45 stepeni, kako pri pozitivnom, tako i pri negativnom nagibu

– Radna duzina 135cm I 165 cm

– Radni kapacitet do 1.0 I 1.4 ha/h

– Potrebna snaga do 18 kW I do 22 kW

2 diska sa po tri noza

– Broj obrtaja/min 2347 I 2075

– Težina 310 I 365

Cena: 1050 eur. sa PDV-m

Trenutno u ponudi imamo samo kosačice CRVENE boje

  • Cena: 1050eura