Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše višegodišnje zasade voća, vinove loze i hmelja

posted in: Poljomarket | 2

Poziv za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja raspisan je od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

zs_ZS_vo3

Podsticaji obuhvataju:

 • nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja,
 • nabavku naslona, kolja, za proizvodne zasade,
 • pripremu i obradu zemljišta,
 • hemijsku analizu sa preporukom đubrenja za sadnju i/ili ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta.

Pravo na podsticaje imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica – privredna društva, zemljoradničke zadruge, naučno-istraživačke organizacije, škole, zadužbine, manastiri i crkve.

DSCF0863

Pravo se može ostvariti za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, čija bi najmanja površina trebalo da bude 0,3 hektara za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze ili hmelja, odnosno 0,5 hektara za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih voćaka, dok je najveća površina za koju se mogu ostvariti podsticaji za sve proizvodne zasade 10 hektara, odnosno 5 hektara za proizvodne zasade jagoda.

Zahtev se može podneti za novi proizvodni zasad koji je podignut u četvrtom kvartalu prošle godine ili u prvom i drugom kvartalu tekuće godine, osim kada je reč o proizvodnim zasadima jagoda za koje je moguće ostvariti podsticaje i ukoliko su podignuti u trećem kvartalu ove godine.

Podsticaji iznose od 40 do 55%, a koliki će biti zavisi od toga da li se investiranje odnosi na razvijeno ili marginalno područje, a maksimalni iznos po korisniku kreće se od 100.000 dinara do 1.200.000 dinara.

Ostalo je još malo vremena jer je zahteve potrebno podneti Upravi za agrarna plaćanja najkasnije do 31. avgusta 2016. godine.

 

2 Responses

 1. Vukasin

  Da li to vazi i za Kosovo ili samo Srbiju???? I da li to vazi za podignute zasade ili koje se trebaju tek zasaditi??

 2. mikalandjelo

  Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da je novi proizvodni zasad podignut:
  u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine
  u prvom i drugom kvartalu tekuće kalendarske godine.
  za proizvodne zasade jagode može da se ostvari podsticaj pod uslovom da su ti zasadi podignuti i u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine.
  Posebno obratiti pažnju na sledeće:
  zemljište mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva ili zaključen ugovor o zakupu zemljišta na najmanje 10 godina
  da na dan podnošenja zahteva nije pod teretom (hipoteka, plodouživanje i drugo)
  da se po nekom drugom osnovu ne koriste bespovratna podsticajna sredstava za podizanje istih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja na istoj katastarskoj parceli
  da je pre podizanja proizvodnog zasada na katastarskim parcelama izvršena osnovna hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja
  da je izvršeno rigolovanje (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta na katastarskim parcelama na kojima su podignuti proizvodni zasadi
  proizvodni zasad jagoda nije podignut po sistemu vertikalne tehnologije gajenja
  Pravo na podsticaje se ostvaruje za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a najmanja površina svakog proizvodnog zasada treba da iznosi:
  0,3 hektara – za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze i hmelja
  0,5 hektara – za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih voćaka.
  Najveća površina za koju mogu da se ostvare podsticaji za sve proizvodne zasade iznosi 10 hektara, a za proizvodne zasade jagode 5 hektara.
  Maksimalni iznosi po korisniku podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:
  za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja – 1.200.000 dinara
  za nabavku naslona, odnosno kolja – 500.000 dinara
  za pripremu zemljišta – 200.000 dinara
  za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.
  Pravilnik možete preuzeti u prilogu teksta.

Leave a Reply