Evo šta sve treba da ima dobra traktorska guma

posted in: Poljomarket | 0

Zahtevi koji se postavljaju pred pneumatike su bezbednost, upravljivost, udobnost, vek trajanja, ekonomičnost i zaštita životne sredine. Prema tome, najbolje gume su one koje ispunjavaju te zahteve.

 

Kao elementi veze između podloge i vozila, pneumatici su zaduženi za prenos poprečnih, uzdužnih i vertikalnih sila između podloge i vozila. Ukratko, pneumatici moraju da:

 • prime i prenesu težinu vozila
 • priguše udare koji nastaju zbog karakteristika podloge
 • dobro prianjaju kada je reč o upravljanju i kočenju

Treba napomenuti da je osnovni noseći element pneumatika vazduh pod pritiskom, i da svega 5% opterećenja prenosi zid (bok) pneumatika.

Šta predstavljaju oznake na pneumaticima?

Svaka guma na bočnom zidu sadrži oznaku. Oznaka je najvažniji parametar prilikomizbora odgovarajuće gume. Kod traktora oznake variraju od proizvođača do proizvođača. Nekada se koristio sistem oznaka za dijagonalne gume koji se i danas može videti, a pojedini proizvođači ispod novih oznaka stavljaju i stare. Npr. 420/85R34 označava radijalnu gumu, a starija oznaka u inčima je zapravo 16.9 R34.

Uzmimo, na primer, da je oznaka na vašoj traktorskoj gumi 16.9/14-28″. Tako 16.9 predstavlja noviju oznaku gume i odnosi se na širinu traktorske gume izraženu u inčima-colima od početka do kraja gaznog sloja. Broj 14 označava staru oznaku kada su se gume merile po širini felne, a ne po širini gaznog sloja. 28″ označava prečnik felne opet u inčima, ali onog dela gde guma naseda, a ne spoljašnje ivice.

 

Oznake mogu da zbunjuju, na šta ukazuje činjenica da pojedinci pogrešno zaključujuzbog metričkih oznaka da su u pitanju radijalne gume. Naime, postoje i radijalne gume sa starim oznakama, s tim da se radijalne gume označavaju slovom „R“ ispred colaže felne, bez obzira da li je korišten novi ili stari sistem oznake. Radi lakšeg snalaženje sa oznakama, dole su odnosi novih i starih mera.

 • 8=8.3
 • 9=9.5
 • 10=11.2
 • 11=12.4
 • 12=13.6
 • 13=14.9
 • 14=15.5
 • 15=16.9
 • 16=18.4

Kakve su to radijalne gume?

Gazeća površina radijalnog pneumatika je učvršćena pojasom i zato se tokom delovanja opterećenja u toku vožnje gazeća površina minimalno deformiše. To je vrlo bitno da bi se održao oblik šare gazeće površine, naročito pri kretanju na klizavoj podlozi, pa radijalni pneumatici imaju bolje karakteristike pri kočenju na vlažnoj podlozi i manje su skloni akvaplaningu („lebdenju“ na sloju vode).

Sa radijalnim pneumaticima se ostvaruju veće vrednosti bočnih sila za oko 15% u odnosu na dijagonalne. Pri velikim brzinama, vozila sa radijalnim pneumaticimapružaju veću udobnost vožnje.

Pri istim uslovima vožnje radijalni pneumatici traju do dva puta duže od dijagonalnih zbog značajno manjeg unutrašnjeg trenja, a time i razvijanja toplote. Samim tim radijalni pneumatici pružaju i smanjenu potrošnju goriva zbog smanjenog otpora kotrljanja. Jedna od mana radijalnih pneumatika je veća podložnost boka oštećenjima.

Leave a Reply