504 € – 514 € + dodatni uređaj

Prskalica AGRON u osnovnom setu sadrži:

1. Šasija
2. Rezervoar sa poklopcem
3. Razvodnik sa regulatorom pritiska, manometrom, slavinom mešača i razvodnim slavinama
4. Pumpa, smeštena na šasiji ispod rezervoara, vezane usisnim crevom za usisni filter, a potisnim crevom za razvodnik
5. Usisni filter
6. Hidropneumatski mešač, spojen crevom za slavinu na razvodniku
7. Razvodna creva uređaja za prskanje
8. Uređaj za prskanje
Tehničke karakteristike prskalice Agron:

1. Pumpa BM 65/30 ili ZETA 85
2. Rezervoar: polietilenski, zapremine 220 litara
3. Sita:
– izrađena su od sintetičko plastičnih materijala
– nalaze se na ulazu u rezervoar, usisnom filteru i na svakoj mlaznici-dizni u protivkapajući uređaj
4. Mešač : Hidropneumatski

Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od materijala otpornih na hemikalije
Osobine dodatnih uređaja

Uređaj za prskanje

Ima radni zahvat 6m. Sastoji se od tri sekcije, od kojih dve spoljne mogu menjati nagib tako da se mogu prskati ratarski (niski) usevi i voće.
Podesiv je po visini do 3m i po širini 6m.
Sadrži 12 mlaznica (4+4+4).
Mlaznica je sa pljosnatim mlazom i lepezastog oblika sa filterom i uređajem protiv kapanja.
Uređaj za ratarsko prskanje  je 6m.
Tri sekcije i 12 mlaznica (4+4+4).
Štap sa podešavajućim rasprskavanjem

Dužina rasprskivača kod Agron prskalica može biti od 0.6m do 1m.
Prečnik otvora mlaznice je 2mm (opciono 1,5mm i 2,5 mm). Razvodno crevo je 8m.
Horizontalni domet je 12-13m, a vertikalni 1-12m (zavisno od radnog pritiska, širine mlaza i vremenskih prilika).

Uređaj za voće

Sastoji se od dva kotura-namotaja creva od 40m i dva štapa sa podešavajućim rasprskivačem.

prskalica agron

Prskalica sa italijanskom pumpom:

– Pumpa Zeta 85
– Tri klipa
– 85 lit/min
– 220 litara

CENA SA PDV-om je 504 eur + dodatni uređaj   

Prskalica sa slovenačkom pumpom:

– Pumpa Agromehanika BM 65/30
– Dva klipa
– 65 lit/min
– 220 litara

CENA SA PDV- om je 514 eura + dodatni uređaj

  • Ratarski uređaj 6 metara 100,00 €
  • Voćarsko ratarski uređaj 6 metara 100,00 €
  • Voćarski uređaj 142,00 €

Tehničko uputstvo možete preuzeti OVDE  

Kontakt za poručivanje: 066/475 577